การดัดแปลงทางพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า CCL17 ไม่เพียงส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่อาจเป็นไปได้ในสมองด้วย” ศาสตราจารย์ดร. Irmgard Försterผู้อำนวยการสถาบัน LIMES จากมหาวิทยาลัยบอนน์ผู้เป็นสมาชิกของ กลุ่มความเป็นเลิศ “ImmunoSensation” หากมีการเชื่อมต่อดังกล่าวเซลล์ใดในสมองจะผลิต CCL17 ได้หรือไม่

คำถามนี้ถูกตรวจสอบโดยนักศึกษาปริญญาเอก Lorenz Fülleและ Irmgard Försterร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันประสาทวิทยาเกี่ยวกับเซลรอบด้านโดย Prof. Dr. Christian Henneberger, Dr. Annett Halle จากศูนย์โรคระบบประสาท (Deutsche Neurodegenerative Diseases – DZNE) และ Dr. Judith Alferink จาก มหาวิทยาลัย Münster ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรมนักวิจัยได้ทำการปลดปล่อย CCL17 ด้วยการผลิตสีย้อมเรืองแสงที่ส่องสว่างเซลล์ทั้งหมดที่ผลิต chemokine นักวิทยาศาสตร์ยังกระตุ้นการผลิต CCL17 โดยจำลองการติดเชื้อโดยใช้สารที่มีอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย สถานที่ผลิตของ chemokine ในสมองนั้นสามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์