ตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นักวิจัยตระหนักว่าพวกเขาสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเฉพาะเสาอากาศวิทยุขนาดเล็กเพื่อสร้างเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยความแม่นยำเชิงพื้นที่ MRI ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนในน้ำ สัญญาณเหล่านี้มักจะตรวจพบโดยเสาอากาศวิทยุขนาดใหญ่ภายในสแกนเนอร์ MRI

สำหรับการศึกษาครั้งนี้ทีม MIT ได้ลดเสาอากาศวิทยุลงเหลือเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเพื่อให้สามารถปลูกถ่ายสมองได้โดยตรงเพื่อรับคลื่นวิทยุที่เกิดจากน้ำในเนื้อเยื่อสมอง เซ็นเซอร์จะถูกปรับไปที่ความถี่เดียวกับคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากอะตอมไฮโดรเจน เมื่อเซนเซอร์ดึงสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเนื้อเยื่อการปรับค่าจะเปลี่ยนไปและเซ็นเซอร์จะไม่จับคู่กับความถี่ของอะตอมไฮโดรเจนอีกต่อไป เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ภาพที่อ่อนกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์ถูกสแกนด้วยเครื่อง MRI ภายนอก