ทรัมป์ลงนามยกเลิก GSP ไทยตัดสิทธิพิเศษทางภาษีเสียหาย 4 หมื่นล้าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในประกาศ รื้อฟื้นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่บังคับใช้แบบจำเพาะมานานหลายปีกับสินค้าของยูเครน เนื่องจากรัฐบาลยูเครนมีการปกป้องสิทธิแรงงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลโดยการฟื้นสิทธิจีเอสพีให้แก่ยูเครนเท่ากับคืนผลประโยชน์มูลค่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้แก่ประเทศยูเครน

หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้ที่หายไปจากการถูกระงับจีเอสพีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันในคำประกาศอีกฉบับ ที่ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์, ประธานวุฒิสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการระงับสิทธิ จีเอสพีแก่สินค้าส่งออกบางประเภทจากไทย โดยอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่ไม่ได้มีการระบุ รายการสินค้าว่ามีอะไรบ้าง แต่ระบุแต่เพียงว่า สินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ