“ศรีสุวรรณ” ยื่น สนช.ตรวจสอบว่าที่ กสทช.ขาดคุณสมบัติ

“ศรีสุวรรณ” ยื่น สนช.ตรวจสอบว่าที่ กสทช.ขาดคุณสมบัติ ด้าน “สุรชัย” เตรียมนำข้อมูลส่งต่อกรรมการตรวจสอบประวัติฯ 22 มี.ค.นี้

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าที่กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บางคน เพราะกระบวนการสรรหาทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเป็นต้องให้มีการแก้ไขกระบวนการและผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ก่อนที่ สนช.จะพิจารณาคัดเลือกในขั้นต่อไป

ทั้งนี้ในเอกสารที่นายศรีสุวรรณได้ยื่นให้นายสุรชัย ได้บรรยายถึงความไม่ถูกต้องของการคัดเลือกกรรมการ กสทช.ไว้ 2 กรณี คือ 1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบางคนมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ที่กำหนดว่ากรรมกการ กสทช.ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการคัดเลือก จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงาน กสทช.ได้เป็นผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุ 1 ปณ. ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ ทำให้ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือพนักงานของสำนักงาน กสทช.มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ กสทช.ตามมาตรา 7 ข. (12) ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยในบรรดาผู้ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการสรรหา กสทช. ปรากฎชื่อบุคคลดังกล่าว ดังนี้ 1.พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 2.นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 3.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และ 4.นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ ที่ปรึกษา กสทช. จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกระบวนการและผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่ สนช.จะพิจารณาในชั้นต่อไป

ในเอกสาร ระบุด้วยว่า 2.มีผู้ได้รับการสรรหาด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 2 คน คือ 1.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และ 2.นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ โดยทราบว่าช่วงเช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการสรรหาครบ 7 คนนั่งฟังวิสัยทัศน์ แต่ช่วงบ่ายมีกรรมการสรรหาขาดไป 1 คน แต่ผลปรากฏว่าออกมาว่าผู้แสดงวิสัยทัศน์ในขณะที่กรรมการสรรหาขาดประชุม กลับได้รับการสรรหา จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครทั้งหมดในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดังนั้นขอร้องเรียนให้ สนช.ตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสรรหาใหม่ต่อไป

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า พรุ่งนี้ (22 มี.ค.) ในการประชุม สนช.จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ โดยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นว่าที่ กสทช.ทั้ง 14 คน โดยตนจะนำข้อมูลดังกล่าวมอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบประวัติไปพิจารณาต่อไป.-สำนักข่าวไทย