อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

ประสบการณ์กว่า 40 ปีของการหล่อพระพุทธรูปและงานหล่อประติมากรรมในรูปแบบต่างๆ สู่การสร้างสรรค์ ประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งในลักษณะรูปเหมือนและนำมาสู่การจัดตั้งโครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าของประเทศไทยผ่านบุคคล สถานที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ โดยภายในนั้นแบ่งการจัดแสดงเป็นส่วนๆ ดังนี้ อาคารเชิดชูเกียรติ จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของไทยและในทวีปเอเชีย

ซึ่งหลายท่านเป็นที่รู้จักกันดี เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ สืบ นาคะเสถียร เหมา เจ๋อตุง เติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้นำจีนที่ทั่วโลกรู้จัก เป็นต้น ลานพระสามสมัย จัดแสดงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทั้งในสมัยสุโขทัย อยุญา และเชียงแสน บนลานกว้างกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ ถ้ำชาดก จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งตามเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกที่น่าสนใจด้วยการใช้เทคนิคมัลติมีเดีย กุฏิพระสงฆ์และหอสวดมนต์ เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งของพระอริยสงฆ์ชื่อดัง โดยแบ่งกุฏิออกเป็น 4 ภาค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand