เกาหลีใต้ระบุสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังต้องเกณฑ์ทหารทุกคน

กองทัพเกาหลีใต้ระบุ สมาชิกวง BTS ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร เหตุการณ์ขาดแคลนประชากรของเกาหลีใต้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ประกาศจะไม่มีการยกเว้นกฎใดให้กับสมาชิกวง BTS ศิลปินกลุ่มชายเกาหลีใต้ที่มีผลงานติดบิลบอร์ดชาร์ตในสหรัฐฯ และได้รับรางวัลศิลปินชายในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้มีกฎระบุว่าชายเกาหลีใต้ที่มีอายุครบ 28 ปีและมีสุขภาพดี

ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกทหารให้กับกองทัพเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม กองทัพเกาหลีใต้มีข้อยกเว้นให้แก่ศิลปิน นักดนตรีและนักกีฬาสามารถขอรับการยกเว้นการรับใช้ชาติได้เจ้าหน้าที่กลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่า ภายใต้กฎการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะได้รับการพิจารณาเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการวิจัยพัฒนาเท่านั้น และจะไม่มีการพิจารณายกเว้นในส่วนของศิลปิน