เผยแมวจดจำชื่อของตัวเองได้

การศึกษาของนักวิจัยในญี่ปุ่นเปิดเผยว่า แมวสามารถแยกแยะเสียงเรียกชื่อของตัวมันเองกับเสียงคำพูดที่มีลักษณะคล้ายกันได้

รายงานระบุว่า ความสามารถของสุนัขในการตอบสนองคำสั่งด้วยวาจาของมนุษย์นั้น เป็นที่ทราบกันมานานหลายศตวรรษแล้ว แต่ความสามารถของแมวในลักษณะเดียวกันยังเป็นที่สงสัยข้องใจกันอยู่ เพื่อไขข้อสงสัยนี้ นักวิจัยในญี่ปุ่นตัดสินใจทดสอบความสามารถของแมวในการแยกแยะความหมายของคำพูดที่มีเสียงที่คล้าบกัน นักวิจัยทดสอบแมว 78 ตัว ที่เป็นแมวที่เลี้ยงตามบ้านหลายแห่งและแมวที่คาเฟ่แมวแห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่า แมวสามารถจดจำชื่อที่ใช้เรียกตัวมันเองได้ และแยกเสียงของชื่อมันจากคำพูดที่มีความยาวและการเน้นเสียงคล้าย ๆ กัน แม้แต่เสียงเรียกชื่อมันจากคนแปลกหน้า แมวก็สามารถจำได้ อัตซูโกะ ไซโตะ แห่งภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยโซเฟียกล่าวว่าเจ้าของแมวหลายคนทราบว่า แมวรับรู้เวลาเรียกชื่อมัน แต่ยังไม่มีหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันความสามารถในเรืองนี้ของแมว และคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแมวก็จะไม่รู้เกี่ยวกับความสามารถขั้นสูงในการรับรู้ของแมว ในการทดสอบนั้น นักวิจัยเฝ้าดูพฤติกรรมการตอบสนองของแมว ทั้งความเคลื่อนไหวของหู หัว หรือ หาง เวลาได้ยินชื่อมันและคำพูดที่มีเสียงใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่า ทั้งแมวบ้านและแมวในคาเฟ่แมว ต่างมีความสามารถในการแยกแยะและจำชื่อของมันได้ แต่แมวในคาเฟ่แมวอาจจะมีความสามารถด้อยกว่านิดหน่อย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการได้ยินชื่อของมันพร้อมๆ กับชื่อแมวตัวอื่น และการเรียนรู้การได้ยินชื่อที่มาพร้อมกับการลงโทษและการให้รางวัล.