เลขา ยูเอ็น เชิดชูคำสอนพระพุทธเจ้าเนื่องใน วันวิสาขบูชา

นายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติถือโอกาสเนื่องใน วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลก ยึดเอาแนวทางปฏิบัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่อง ความเมตตากรุณา มาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

โดยระบุว่า แม้พระองค์จะเกิดมาเป็นเจ้าชาย แต่พระพุทธเจ้าก็ได้เสร็จออกไปสู่โลกภายนอก เพื่อเผชิญและแสวงหาแนวทางพ้นทุกข์ ของมวลมนุษยชาติ โดยคำสอนของพระพุทธองค์เรื่อง ความเมตตากรุณา นั้น เป็นเรื่องที่ไม่จำกัดกาลเวลา พร้อมทั้งย้ำว่า ในโลกที่ไร้พรมแดนนี้ สันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากกลุ่มชนอีกพวกหนึ่งยังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยอันตราย และความมั่นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากกลุ่มชนอีกพวกหนึ่ง ยังได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทอดทิ้ง และอนาคตของโลกจะไม่มีความมั่นคงยั่งยืน จนกว่าสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวแห่งมนุษยชาติ จะได้ความพึงพอใจในสิทธิมนุษยชนของตน

นอกจากนี้ เลขาธิการสหประชาชาติ ยังเรียกร้องให้ชาวโลกออกมาเฉลิมฉลองในพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการนำคำสอนของพระองค์ ไปเป็นหลักปฏิบัติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7